Jesuitterne
(Jesu Selskab)


Fra bogen: “The Secret History of the Jesuits” af Edmond Paris; oversat fra den franske, 1975:


Om forfatteren “Edmond Paris”:
"Han satte sit liv på spil ved at afsløre sådan en sammensværgelse." "Edmon Paris kendte mig aldrig, men jeg kendte ham uden at møde ham personligt, da jeg, sammen med andre jesuitter under den ekstreme ed og fremkaldelse, blev orienteret om navnene på de institutioner og enkeltpersoner i Europa, som var farlige for den romersk-katolske institutions mål. Hans navn blev givet til os." "Edmon Paris' værker om romersk katolicisme frembragte jesuitternes tilsagn om at: 1). destruere ham, 2). destruere hans omdømme, herunder hans familie og 3). destruere hans arbejde.”
-Dr. Alberto Rivera
(Forhenværende jesuitterpræst)

Navnene og ansigterne ændrer sig, men det er stadig det samme program som jødisk kommunisme. Kristendommen er en forberedelse til kommunismen. Når den ene fejler, er den anden klar til at tage kontrol over en region eller et land. Ligesom det tidligere Sovjetunionen faldt i 1991, sammen med "Jerntæppets" andre lande, flyttede kristne straks tilbage som lopper på en hund og blev i uendelighed og tvangsmæssigt ved med at missionere og arbejde på at konvertere befolkningen. Det er en ond cirkel.

"Jesuitterne arbejder hemmeligt og utrætteligt hen imod to store mål for den romersk-katolske institution: 1. "Universel politisk magt" og 2. "En universel kirke til at opfylde profetierne i Johannesø Åbenbaring 6, 13, 17 og 18." ¹

Jesuitterne (Jesu Selskab) er den katolske kirkes spioner og dødspatrulje (lejemordere). Folk, der tror, at denne institution er "religiøs" eller "spirituel", er desværre blevet ført bag lyset. Den er og har altid været politisk i alle henseender. Det er en politisk front, der opererer for at styre mennesker ved brug af mange fiktive, religiøse karakterer og ceremonier stjålet fra religioner rundt omkring i hele verden, der kom forud for den. Adskillelsen af kirke og stat betyder intet for den katolske kirke, som arbejder utrætteligt og nådesløst hen imod verdensherredømmet, koste hvad det vil. Denne institution er blevet bygget på massemord, tortur, afpresning, organiseret kriminalitet, løgne og det at fratage menneskeheden sand spiritualitet. Den har styret konger, dronninger, adel, præsidenter, regeringer og næsten alle med magt.

Der er påstande om en "Sort Pave". Dette er kun en myte; en myte skabt for at aflede ansvaret fra den katolske pave og hans organisation af kriminelle. I virkeligheden anvender de begrebet "hegelianisme" ved at spille med på begge sider mod midten for at opnå kontrol. Dette svarer til en person, der åbent prædiker imod ulovlig brug af narkotikta, åbent arbejder for politiet og foregiver at bekæmpe ulovlig narkotika, men i al hemmelighed leder en narkoring i politiets baghave; eller en korrupt betjent. Selvom den katolske kirke for offentligheden hævder at være en religiøs og velgørende institution, kører og kontrollerer den i hemmelighed organiserede kriminelle aktiviteter og arbejder hånd i hånd med jødisk kommunisme.

Protestanterne er kun alt for glade for at fordømme katolikkerne og grave snavs op om dem, da det at skyde skylden videre fjerner behovet for at forklare, hvordan en sådan degeneration og modbydelige handlinger gentagne gange kunne foregå i de kristne kirker. Selvfølgelig ved vi alle, hvordan Satan har været en syndebuk for disse kriminelle hele vejen igennem, da de er for vildledte og indoktrinerede til at se, at det er deres egen "gud", der altid har bedraget dem.

Ignatius de Loyola var grundlæggeren af jesuitterne. Den protestantiske reformation havde gjort alvorlig skade på den katolske kirkes ubestridte kontrol, da han kom på banen. Han kom til den konklusion, at den eneste måde for den katolske kirke at kunne genvinde magten, den havde tabt, var, at håndhæve pavens midlertidige magt på kannikkerne og doktrinerne og ikke blot ødelægge liv gennem Inkvisitionen, som de dominikanske præster og nonne gjorde, men hemmeligt at infiltrere alle områder af livet.

"Jesu Selskab forfatning blev sidste gange udarbejdet og godkendt i Rom af Paul III i 1540, og jesuitterne var så til disposition for paven og lovede ham ubetinget lydighed." ²

Ignatius var mere bevidst end nogen anden katolsk leder før ham om, at den bedste måde at styre en mand var ved at blive herre over den mands sind.
"Vi gennemsyrer ham med spirituelle kræfter, som han vil finde det meget vanskelige at fjerne senere." "...kræfter mere varige end alle de bedste principper og doktriner; disse kræfter kan komme til overfladen igen, nogle gange efter år uden at have nævnt dem, og bliver så afgørende, at viljen bliver ude af stand til at modsætte sig enhver forhindring og bliver nødt til at følge deres uimodståelige impuls." ³

Man skal altid huske, hvordan den katolske kirke har meget esoterisk viden til rådighed efter århundreder med at konfiskere, plyndre og systematisk at have fjernet disse materialer fra befolkningen. Jesuitterne har brugt denne viden til skade for menneskeheden. Det er ukendt for de fleste, men jesuitterne har infiltreret hvert land på Jordens overflade og er blevet udvist af mange. Gennem det katolske sakramente "skriftemål", fik jesuitterne kontrol over konger og dronninger, magthavere og adel. De blev endda åbent tilbudt vigtige politiske poster. Det er ikke overraskende, at afpresning ofte blev brugt.

"Hver gang et land blev inficeret med jesuitter, lykkedes det for dem at tage kontrol. Dette blev gjort gennem infiltration. Snart efter, begyndte myndighederne at konsultere dem om vigtige sager, store donationer begyndte at strømme ind, og inden længe "besatte de alle skolerne, de fleste af kirkernes prædikestole og alle højtstående menneskers skriftemål." 4

"Offentligheden er praktisk taget uvidende om det overvældende ansvar, der blev båret af Vatikanet og dets jesuitter i starten af de to verdenskrige- en situation, som kan forklares ved de gigantiske finanser til rådighed for Vatikanet og dets jesuitter, hvilket giver dem magten i så mange områder, især siden den sidste konflikt."5

"Ingen stat har lidt så meget, som Polen gjorde under jesuitternes dominans". "Og i intet andet land end Portugal var selskabet så magtfuldt." "Mens Polen hurtigt var ved at gå under, steg antallet af jesuitiske etablissementer og skoler så hurtigt, at generalen gjorde Polen til en special menighed i 1751."6

Fjernøstens lærdomme blev forvansket med jesuitternes ankomst og angreb. Jesuit Robert de Nobile bosatte sig i Indien for der at konvertere masserne til katolicisme. Tro mod en jesuits karakter, infiltrerede han det brahminske, præstelige kaste (de appellerer altid til de herskende klasser). "Han udviklede brahminernes tøj, vaner og levemåde og blandede deres ritualer sammen med kristne, alt sammen med godkendelse af pave Gregor XV." Han konverterede over 250.000 hinduer. 7

Det er helt sikkert herfra, en masse af de latterlige new age lærdomme kommer fra, med deres promovering af nazaræeren, læren om "karma" og engle - kristen infiltration.

"De erobrede i Sydamerika de indfødte, der efterfølgende blev tvunget til at leve under streng katolicisme." "Jesuitterne våger over dem..." "...de straffer de mindste fejl...pisken, faste, fængsel, gabestok på torvet og offentlig bod i kirken er irettesættelserne, de bruger." "Synderen klædt i en angrenes tøj blev eskorteret til kirke, hvor han tilstod sin skyld.
Så blev han pisket på torvet i henhold til straffeloven...Synderne modtog altid denne irettesættelse, og ikke blot uden mislyde, men også med tagsigelser. Den skyldige, der er blevet straffet og afstemt, kysser hånden på den, der slog ham og siger "Må Gud belønne dig for at frigøre mig fra de evige sorger, der truede mig."8

"Vi vil skrive digte; men må vores poeter være kristne og ikke tilhænger af Hedninger, der invokerer Muser, Bjergnymfer, Havnymfer, Kalliope, Apollon osv...eller andre Guder og Gudinder. Derudover, hvis disse skal nævnes, skal det være med henblik på at karikere dem, da de kun er dæmoner."9

"Den romersk-katolske kirke var blandt de rigeste jordejere i Nordafrika. I Mexico havde de sølvminer og sukkerfabrikker, i Paraguay havde de te- og kakaoplantager, tæppefabrikker og også kontrol over forsyningssituationen, da de ejede kvæget og "eksporterede 80.000 muldyr om året." "Og for at få en endnu større gevinst, tøvede fædrene ikke med at bedrage statskassen, som det ses i den velkendte historie om de såkaldte æsker med chokolade, der blev lastet af i Cadix, og som var fulde af gulvpulver." 10

Den 7. januar 1960 i Rom, fandt der en topmødekonference sted, som havde til formål at bringe en fredelig sameksistens mellem sovjetterne, østblokken og vesten. I USA opfordrede Kardinal Spellman (der har mange fotos i blade og aviser, hvor han står ved siden af vigtige verdensledere) katolikkerne til at vise åben fjendtlighed over for Hr. Khrushchev, da han besøgte USA og var gæst her. Kardinal Ottaviani, sekræter for det Hellige Kontor, leverede en yderst voldsom tale på Santa Maria Maggiore-basilikaen mod sovjetterne og vestmagterne, der var involveret i fredsprojektet. 11

Man kan undre sig over, hvilket formål krig tjener, når en institution såsom den katolske kirke stræber efter verdensherredømmet. Intet kendt for menneskeheden ændrer menneskers liv, skaber ødelæggelse og åbner folk op for dominans mere end krig. Begge sider af konflikten bliver hjulpet og finansieret af dem, der har til hensigt at oprette verdensherredømmet og skabelsen af en slavestat. I slutningen af krigen, er alle berørte lande i gæld til de internationale bankfolk, hvoraf en stor del af disse ejes og drives af Vatikanet. Dette er ikke for at se bort for andre, der arbejder for de samme mål. Alle involverede parter bruger hinanden for at nå disse mål. Begge foragter hinanden ud af grådighed og søger hinandens ødelæggelse, så vinderen kan tage det hele, hvis målet nås. Hvad de alle har til fælles er tilbedelsen af den samme "Gud".
Referencer:

¹ Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, The Diabolical History of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years' War [1914-1945], its Cold War [1945-1990], and Its Assassination of America's First Roman Catholic President, John Fitzgerald Kennedy [1963] af Eric Jon Phelps, © 2001
² Ibid, s. 23
³ Ibid, s. 21
4 Ibid, s. 38
5 Ibid, s. 9
6 Ibid, s. 41
7 Ibid, s. 50-51
8 Ibid, s. 56-57
9 Ibid, s. 62
10 Ibid, s. 68
11 Ibid, s 184

Anden reference:

The Secret History of the Jesuits af Edmond Paris; oversat fra den franske, © 1975


TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN

free web stats