Sandheden om "Jesus Kristus"


Mange af jer, der besøger denne hjemmeside kender til sandheden om, at nazaræeren er en fiktiv jødisk arketype, som ikke-jøder slavisk skal tilbede. Frem for alt er nazaræeren en afledningsmanøvre og en distraktion for at afholde menneskeheden fra at fremmes spirituelt ved at arbejde på og bruge vores egne sjæle. Den fiktive karakter kaldet "Jesus" blev opfundet ud fra spirituelle KONCEPTER, der stammer fra Fjernøsten, såsom spirituel alkymi, kundalinienergien (Satans Slange) og det, der er kendt som "vril", "chi", "livskraften" og "heksekraften". I virkeligheden frelser man sin egen sjæl ved at fremme sig selv spirituelt og aktivere denne kraft. Nazaræeren er en hindring for dette og afholder menneskeheden fra at gøre noget som helst spirituelt ved at holde menneskeheden slavebundet gennem at leve en total materiel tilværelse. Kristne kan ikke argumentere imod dette, da de ikke kender til sand spiritualitet. De har ikke oplevet det. Hvor mange kristne prædikanter/præster kan skitsere den menneskelige sjæl?

Når ens øjne åbnes, og man er opmærksom på konceptet om heksekraften, kan man tydeligt se, hvordan denne fiktive karakter blev opfundet.

Nazaræeren, den fiktive karakter:

Det er på tide, at alle vågner op til den spirituelle forvanskning, der bedrager menneskeheden fra milliarder og milliarder, har forbandet sjæle, har forårsaget endeløse og unødvendige krige, har holdt videnskaben (faretruende) tilbage samt alt andet, kosherparasitterne har fået deres vildledte ikke-jødiske tilhængere med på. De kristne program, samt islams hæslige doktriner, har forhindret og stoppet menneskeheden fra at udvikle og fremme sig spirituelt. Dette er en hovedårsag til lidelse for alle.

Alle hændelser i nazaræerens fiktive liv afslører et KONCEPT STJÅLET OG FORVANSKET FRA HEDENSKE RELIGIONER, DER KOM FORUD FOR KRISTENDOMMEN.
Nazaræerens fødsel siges at have fundet sted i en hule og ikke i en stald.
"Tidlig kristen tradition tyder på, at Jesus blev født i en hus, der blev brugt som en stald." 2
Mange doktriner der kom forud for kristendommen, såsom taoisme, hævder, at pinealkirtlen er placeret i en "hule". Dette er området af hjernen, hvor dette meget vigtige spirituelle center ligger. Det føles som et hul og er sædet for denne meget vigtige kirtel, som er inaktiv og i dvale hos de fleste mennesker. Pinealkirtlen er en meget vigtig faktor i at åbne sjælen og opnå udvidet bevidsthed, samt spirituelle evner når den er blevet aktiveret.

Der var "tre vise mænd" fra Østerland, som "FULGTE STJERNEN" til nazaræerens fødselssted. Disse "vise mænd" var troldmænd, også kendt som udøvere af magi. Igen er dette et koncept, der blev stjålet fra spirituel alkymi. Folk, der er nye inden for det okkulte og meditation (sand spiritualitet), er nødt til at foretage yderligere research og læse Fryden Ved Satan, men dem af os, som mediterer, kender til den koncentrerede vril/heksekraft, der cirkuleres gennem chakraerne og fremstår som en stjerne. Dette er den sande betydning af "følg stjernen".

Ligesom tallet syv (de syv chakraer), dukker tallet tre op i forhold til de tre magikere, og dette er symbolsk for idaen, pingalaen og sushumnaen. Dette er sjælens tre nadier og også chakraernes tre kors. Der blev fokuseret vældigt meget på konceptet om tallet tre i de hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud for kristendommen. Konceptet om tallet tre repræsenteres ved "Djævelens Trefork", også kendt som en "Trishul", der opstod i Fjernøsten. Trishullen symboliserer slangeenergien, der trænger igennem de tre granthier (se Sataniske symboler). Tallene tre og syv anvendes i udstrakt grad i den jødiske/kristne bibel, hvor de er blevet blasfemeret og forvansket.

"Jomfrufødsel" er endnu et forvansket koncept, der vedrører, at chakraerne skal være rene og uhindrede for, at spirituel energi kan stige op og cirkulere. Med andre ord, er dette den sande betydning af "renhed". Foreningen med den fiktive guddom symboliserer den guddommelige spiritualitet involveret i at hæve heksekraft, og ikke fiktive YHVH, som intet andet er, end end jødisk magisk system beregnet til at slavebinde ikke-jøder/hedninge.

Den påståede korsfæstelse af denne bedragerkarakter kaldet "Jesus Kristus" blev stjålet fra omkring 18 forskellige hedenske Guder, der hang fra et træ. I den kristne bibel er der mere end ét vers, hvori det hedder, at nazaræeren blev hængt fra et træ.

Apostlenes Gerninger 5:30 - Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte på et Træ og sloge ihjel.
Apostlenes Gerninger 13:29 - Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.

Den nordiske Gud Odin kom før Jesus Kristus. Odin hang fra et træ og oplevede en slags død for at opnå viden. Ved at blive "genfødt", opnåede han gnosis (avanceret spirituel viden), og ligeså gjorde den egyptiske Gud Set, der blev "korsfæstet" på et "kors" kendt som et gaffelkors.1 Dette er også betydningen bag "Den Hængte Mand" i tarotten. Buddhaen sad også under et "bo-træ". "Bo" er af "Boa", hvilket betyder "slange" - kundalinien. Træet er en gammel skildring af den menneskelige sjæl, hvor stammen er symbolsk for rygsøjlen, og grenene symboliserer de 144.000 nadier sammen med frugterne, som symboliserer frugten fra meditationen; livskraften og sindet og sjælens kræfter. Derudover hang Krishna, Marsyas, Dodonian og Zeus også fra træer. "144.000" er endnu en jødisk/kristen bibelforvanskelse af en allegori, der har at gøre med den menneskelige sjæls nadier, hvilke er særlige kanaler for livskraften.

Næsten alt i den jødiske/kristne bibel blev stjålet og forvansket fra religioner i Fjernøsten. Den formodede bibelske skabelse, hvori de hævder, at "Edens Have" var i Mesopotamien, er for bevidst at bortlede og narre folk væk fra at se mod Fjernøsten, da det var her, civilisationen begyndte, og hvor sande spirituelle lærdomme stammer fra. Grundet kristen forurening i disse områder, er mange af lærdommene desværre blevet forvansket og destrueret siden.

Det latinske kors var ikke en del af kristendommen før det 7. århundrede og blev ikke fuldt ud anerkendt før det 9. århundrede. Endevidere er den menneskelige sjæl i form af et kors. Dette afslører, hvordan spirituel viden er blevet ødelagt og erstattet med nonsens. Korset repræsenterer også de altafgørende fire kvartaler, tetragrammaton.

Der siges at have foregået en formørkelse under den formodede "korsfæstelse" af nazaræeren, hvilket også symboliserer nigredo-fasen i spirituel alkymi, fasen med sorthed. Denne fase symboliseres også ved den sorte krage og Den Sorte Sol.

De tre krosfæstelser, hvor nazaræeren skulle have været i midten (to andre blev angiveligt korsfæstet sammen med nazaræeren), er endnu en allegori, der symboliserer sjælens tre kors/korsveje. Der er tre store dele af sjælen, hvor der er en krydsning af energier, hvoraf det vigtigste er det intetkønnede hjertechakra (det store kors), hvor skulderchakraerne har vinger, samt de to mindre sjette chakraer og de to mindre hoftechakraer.

Nazaræerens opstigning ind i "Himlen" er endnu et koncept om kundaliniens opstigning til kronechakraet. Himmel, Jord og Helvede er alle koncepter, der er blevet stjålet fra taoisme, som kom forud for kristendom og jødedom. Himlen er symbolsk for det syvende chakra, også kendt som "kronechakraet". Jorden eller "midterriget" er symbolsk for hjertechakraet, og "Helvede" symboliserer rodchakraet, hvor den brandvarme slange, kundalini, ligger i dvale.

"Miraklerne" som den fiktive nazaræer udførte er også en ALLEGORI og et KONCEPT om, hvad heksekraften kan gøre. Nazaræerens profetier er også ALLEGORIER for spirituelle evner, der kommer ved at aktivere ens egen heksekraft.

De 12 apostle er forvanskninger af de 12 tegn i dyrekredsen og symboliserer også et magisk coven, hvor nazaræeren udgør det 13. medlem. Traditionelt set er der 13 medlemmer i et coven. Der er også 13 primære chakraer i den menneskelige sjæl.

Nazaræeren levede angiveligt 33 år. Dette er igen endnu et koncept- den menneskelige rygsøjles 33 ryghvirvler, som kundalinislangen stiger op ad, hvilket er et kæmpe skridt fremad for ens heksekraft.

Som afslutning, har min egen research vist mig, at kristendommen ikke er "2000" år gammel, som de forsøger at hævde. Hvad jeg mener personligt er, at kristendommen ankom sammen med Inkvisitionen. Research peger i retning af, at Vatikanet indgik en aftale med udenjordiske, kendt som "de grå". Denne aftale lyder på rigdom og magt i bytte for menneskesjæle. For at dette kunne lykkes, skulle al spirituel viden destrueres. Dette er ikke anderledes end jødisk kommunisme. Bibelen er en arbejdsplan for kommunisme, og forbereder troende til at acceptere slaveri og misbrug. Når jødisk kommunisme tager kontrol, som i det tidligere Sovjetunionen, Røde Kina, Cambodja, Tibet og alle andre lande, følger massemord og tortur, nøjagtigt det samme som med Inkvisitionen.

"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og ideologisk. Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før Marx skabte sin lære."
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen."

De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: Is there any difference between Christianity and Communism? (Er der nogen forskel mellem kristendom og kommunisme?) 30/04/2013

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" af Barbara G. Walker, side 54.

2 www.christianitytoday.com

 

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN

free web stats