Jehova: "En morder og løgner fra begyndelsen"


Anden Mosebog 15:3
Herren er en Krigshelt, Herren er hans Navn!

Den virkelige sandhed kommer frem i "Den Hellige Bibel", hvor, for det første, forbrydelser mod børn er grasserende; det mest kendte er, hvor den onde "Gud" Jehova laver en levende blodofring af sin søn (barnemorder), hvilket er hele temaet i den kristne gudstjeneste/messe; en simuleret levende blodofring, der afslører, hvem han virkelig er. For mere detaljeret information, se Den kristne messe/gudstjeneste; En simulering af menneskelig blodofring.

Femte Mosebog 2:33
og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner og alle hans Krigere.
2:34
Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe;

Femte Mosebog 7:23
Men HERREN din Gud skal give dem i din Magt, og han skal slå dem med stor Rædsel, indtil de er udryddet.
7:24
Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde deres Navn under Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for dig, til du har udryddet dem.

Anden Mosebog 23:18
Du må ikke ofre Blodet af mit Slagtoffer sammen med syret Brød. Fedtet fra min Højtid må ikke gemmes til næste Morgen.

"EN MORDER OG LØGNER FRA BEGYNDELSEN"

Fjerde Mosebog 25:16
Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
25:17
Fald over Midjaniterne og slå dem

Fjerde Mosebog 31:17-18
17 Dræb derfor alle Drengebørn og alle kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;
18 men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde

Salmernes Bog 137:9
Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen!

Første Samuelsbog 15:3
Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler.

DER ER IKKE UNDERLIGT, AT DEM, DER FORBINDER SIG TIL KRISTENDOMMENS MENNESKEHADENDE OG MORDERISKE ENERGI, BEGÅR DISSE FORBRYDELSER.

DU MÅ IKKE SLÅ IHJEL????
Lukasevangeliet 19:27
Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.
- Jesus fra Nazaret, der beordrer andre til at begå mord.

ÆR DIN FAR OG MOR????
Matthæusevangeliet 10:34-36
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
36 Og en mand får sine husfolk til fjender.
- Jesus fra Nazaret

HVEM HAR SATAN NOGENSINDE MYRDET?

Der er overhovedet intet spirituelt over Bibelen eller kristendommen. Der er uendelige modsætninger og modstridende vers i Bibelen. Disse er til for at sikre, at Bibelen vil tilpasse sig til alle tidsperioder og situationer for at forevige og selvforstærke det kristne program. Nogle interpolationer blev hemmeligt føjet ind af forskellige gamle forfattere i råbet om hjælp; ikke anderledes end ufoer i gammel kunst (skriv "UFO's in ancient art" på Google eller en anden søgemaskine). Klik venligst her for mere om skjulte budskaber.

Ovenstående er kun et meget lille udsnit af de endeløse mord, tortur, nedslagtning af børn og spædbørn og andre afskyelige forbrydelser begået på ordre fra Jehova og, JA, Jesus fra Nazaret. Dette, samt de endeløse selvmorderiske råd, er temaet i Biblelen. Lad dig ikke narre eller blive snydt af de kristnes forsøg på at forvirre dig.

"SATAN" betyder "SANDHED" på sanskrit. Satan modsiger ikke sig selv. Selv en advokat i retten beviser skyld ved hjælp af forsvarerens modsigninger. SANDE LØGNERE OG BEDRAGERE MODSIGER SIG SELV.

"Vi vil ødelægge Gud" - Zions Vises Protokoller

"Satan" betyder "fjende" på hebraisk.

Rabbiner Yaacov Perrin siger, "Én million arabere er ikke en jødisk fingernegl værd."
(NY Daily News, Feb. 28, 1994, p.6)

MASSEMORD AF HEDNINGE/IKKE-JØDER:
Anden Mosebog 15:3
Herren er kriger, Jahve er hans navn.

Anden Mosebog 17:13
Og Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Sværdet.
17:14
Da sagde HERREN til Moses: "Optegn dette i en Bog, for at det kan mindes, og indskærp Josua, at jeg fuldstændig vil udslette Amalekiternes Minde under Himmelen!"
17:15
Derpå byggede Moses et Alter og kaldte det: "HERREN er mit Banner!
17:16
Han sagde: »Hånd på Herrens banner! Herren fører krig mod Amalek slægt efter slægt!

"JEHOVA BEGÅR YDERLIGERE MORD:
Anden Mosebog 23:27
Jeg vil sende min Rædsel foran dig og bringe Bestyrtelse over alle de Folk, du kommer til, og jeg vil drive alle dine Fjender paa Flugt for dig.

Rabbiner Yitzhak Ginsburg erklærede: "Vi er nødt til at anerkende, at jødisk blod og blodet fra en goj ikke er det samme". (NY Times, June 6, 1989, p.5).
"Goj" eller "gojer" (flertal) er jødiske nedsættende ord for ikke-jøder. Roden "goeti" er roden af ordet "Djævel". Satan er ikke-jødernes Gud og vores sande Skabergud. "Satan" betyder "fjende" på hebraisk.

"JEHOVA" BEORDRER MASSEMORDET PÅ TUSINDVIS AF IKKE-JØDER:
Anden Mosebog 32:27
Han sagde til dem: »Dette siger Herren, Israels Gud: Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel.«
32:28
Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved tre tusind mand af folket.

"JEHOVA" BEORDRER SIT FOLK TIL AT BEGÅ FLERE MORD PÅ FLERE IKKE-JØDER:
Tredje Mosebog 26:7
I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet.
26:8
Fem af jer skal forfølge hundrede, og hundrede af jer skal forfølge ti tusind, og foran jer skal jeres fjender falde for sværdet.

Professor på University of Jerusalem, Ehud Sprinzak, beskrev Kahane og Goldsteins filosofi:
"De mener, det er Guds vilje, at de udøver vold mod 'gojer', en hebraisk betegnelse for ikke-jøder."
(NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).

YDERLIGERE MASSEMORD AF DE IKKE-JØDISKE KANAANÆERE:
Fjerde Mosebog 21:3
Herren bønhørte israelitterne og gav kana'anæerne i deres magt. Israelitterne lagde band på dem og deres byer, og stedet fik navnet Horma.

HER ER DER KANNIBALISME- SPISNING AF DØDE IKKE-JØDER:
Fjerde Mosebog 23-24:
Se, et folk, der står op som en hunløve og rejser sig som en løve! Det lægger sig ikke, før det har ædt sit bytte og drukket de faldnes blod.


CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: "At myrde gojer er som at dræbe et vildt dyr."

FOLKEDRAB AF DE IKKE-JØDISKE MIDJANITERE:
Fjerde Mosebog 25:16
Herren sagde til Moses:
25:17
Angrib midjanitterne og slå dem ihjel!

Fjerde Mosebog 31:7
De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.


CITATER FRA DEN JØDISKE TALMUD:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5:
"Hvis en goj dræber en goj eller en jøde, er han ansvarlig; men hvis en jøde dræber en goj, er han IKKE ansvarlig."


Fjerde Mosebog 31:7-8
7 De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.
8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.


CITATER FRA DEN JØDISKE TALMUD:
Yebhamoth 11b:
"Seksuelt samvær med en pige yngre end tre år er ingenting."

Nidrasch Talpioth, p. 225-L:
"Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke-jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag og nat."

SLAVEBINDING AF IKKE-JØDISKE KVINDER OG BØRN:
Fjerde Mosebog 31:9
Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte.
Fjerde Mosebog 31:10
Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned.
Fjerde Mosebog 31:11
Så tog de alt byttet og rovet, både mennesker og dyr


CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:
"Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage den uden nogen skrupler."

YDERLIGERE MASSEMORD OG FOLKEDDRAB AF IKKE-JØDER. INDDRAGELSEN AF AL IKKE-JØDISK EJENDOM ER ET EKSEMPEL PÅ, HVAD DER ER BLEVET GJORT MOD NUTIDENS PALÆSTINA (NEDSTAMMER FRA FILISTRENE) AF BANDITSTATEN ISRAEL:
Femte Mosebog 2:20
– Også det regnes til refaitternes land. Tidligere var det refaitterne, der boede der; men ammonitterne kalder dem zamzummitter.
2:21
De var et stort og talrigt folk, så høje som anakitterne, men Herren havde udryddet dem foran ammonitterne, som fordrev dem og bosatte sig der.
2:22
Det samme havde han gjort for Esaus sønner, der bor i Se'ir, da han udryddede horitterne foran dem, så de fordrev dem og bosatte sig der, og de bor der den dag i dag.
2:23
Avvitterne, som boede i landsbyerne ned mod Gaza, blev udryddet af kaftoritterne, som var kommet fra Kaftor, og som bosatte sig der. –


CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD:
Hilkkoth Akum X1: "Vis ingen nåde over for gojerne."


2:30
Men kong Sihon i Heshbon ville ikke lade os drage igennem sit land, for Herren din Gud havde forhærdet hans ånd og gjort hans hjerte hårdt for at give ham og hans land i din magt, som det er i dag.
2:31
Da sagde Herren til mig: »Se, nu overgiver jeg Sihon og hans land til dig; gå nu i gang med at erobre hans land.«
2:32-33
Da Sihon med hele sin hær rykkede ud til kamp mod os ved Jasa, overgav Herren vor Gud ham til os, og vi slog ham og hans sønner og hele hans hær.
2:34
Dengang indtog vi alle hans byer, og i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn; der var ingen, der overlevede.


CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD:
Seph. Jp., 92, 1: "
Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod"


2:35
Kun dyrene tog vi med som krigsbytte sammen med det, vi røvede i de byer, vi havde indtaget.


CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD:
Sanhedrin 57a.
"Når en jøde dræber en ikke-jøde ("Cuthean"), er der ikke dødsstraf. Hvad en jøde stjæler fra en ikke-jøde, må han beholde."
Baba Kamma 37b.
"Ikke-jøder er uden for lovens beskyttelse, og Gud har udlagt deres penge til Israel."

2:36
Fra Aro'er på kanten af Arnondalen og byen, som ligger i dalen, og helt til Gilead var der ikke den by, hvis mure var for høje for os; alt overlod Herren vor Gud til os.
2:37
Men ammonitternes land kom du ikke tæt på, landet langs Jabbokfloden og byerne i bjerglandet, for det havde Herren forbudt os.

HITTITTERNE, GIRGASJITERNE, AMORITERNE, KANA'ANÆERNE, PERIZZITERNE, HIVVITERNE OG JEBUSITTERNE ER ALLE IKKE-JØDISKE NATIONER
Femte Mosebog 7:1
Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du
7:2
og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed.
7:3
Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre,
7:4
for det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig.

HER ER JØDERNE ÅBENLYSE OM TILINTETGØRELSEN AF DE IKKE-JØDISKE GUDER:
7:5
Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde.
7:6
For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk.

Femte Mosebog 7:21
Du skal ikke nære rædsel for dem, for Herren din Gud er hos dig, en stor og frygtindgydende Gud
7:22
og Herren din Gud vil drive disse folk væk foran dig lidt efter lidt. Du skal ikke tilintetgøre dem hurtigt, for så bliver de vilde dyr dig for talrige.
7:23
Herren din Gud vil overgive dem til dig og bringe en stor forvirring over dem, til de er udryddet.
7:24
Han vil give deres konger i din magt, og du skal udrydde deres navn under himlen. Ingen skal kunne holde stand imod dig; du skal få dem alle udryddet.


Ikke-jøderne er blevet indoktrineret med jødiske løgne. Vi er blevet afskåret fra vores guder og vores kultur. Disse er blevet erstattet med fiktive jødiske karakterer, som vi slavisk skulle tilbede, hvilket skaber en kraftfuld underbevidst forbindelse. Denne slags ting er ansvarlig for, hvordan ikke-jøderne altid udkæmper jødernes krige og ikke engang tænker over, hvad de virkelig gør. Hvad der er sket i Irak er et perfekt eksempel.


Femte Mosebog 7:25
Deres gudebilleder skal I brænde, og du må ikke begære sølvet og guldet på dem og tage det, for så bliver du fanget i en snare; Herren din Gud afskyr det.
7:26
Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er lagt band på det.

Femte Mosebog 12:27
Du skal bringe dine brændofre, både kødet og blodet, på Herren din Guds alter, og blodet fra dine slagtofre skal udgydes på Herren din Guds alter, men kødet må du spise.
12:28
Lyt omhyggeligt til alle disse ord, som jeg befaler dig, for at det i al fremtid må gå dig og dine efterkommere godt, fordi du gør, hvad der er godt og ret i Herren din Guds øjne.
12:29
Når Herren din Gud udrydder de folk, hvis land du drager ind i for at drive dem bort foran dig, og du får dem fordrevet og bosætter dig i deres land.
12:30
Tag dig da i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, efter at de er blevet udryddet foran dig; spørg ikke: »Hvordan dyrkede disse folk deres guder? Jeg vil gøre det samme.«

Menneskelig energi er ikke nok, der skulle også være dyreblodofringer:
Anden Mosebog 20:24
Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brændofre og dine måltidsofre, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig.

Anden Mosebog 24:4
Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste tolv stenstøtter, en for hver af Israels tolv stammer.
24:5
Derpå satte han israelitternes unge mænd til at bringe brændofre og at ofre tyre som måltidsofre til Herren.
24:6
Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel stænkede han på alteret.
24:7
Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde: »Vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler.«
24:8
Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: »Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord.«

Flere instruktioner fra jehova vedrørende blodofring:
Anden Mosebog 23:18
Du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedtet fra mit festoffer må ikke ligge natten over.

Anden Mosebog 29:10 skal du føre tyren frem foran Åbenbaringsteltet. Aron og hans sønner skal lægge deres hænder på tyrens hoved,
29:11
og du skal slagte den for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
29:12
Du skal tage noget af tyrens blod og stryge det på alterets horn med fingeren, og resten af blodet skal du hælde ud ved alterets sokkel.
29:13
Du skal tage alt fedtet, der dækker indvoldene, leverlappen og de to nyrer med fedtet på dem og brænde det på alteret.
29:14
Tyrens kød, dens hud og dens tarmindhold skal du brænde op uden for lejren. Det er et syndoffer.
29:15
Så skal du tage den ene vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne på vædderens hoved,
29:16
og du skal slagte den. Du skal tage dens blod og stænke det på alteret hele vejen rundt.
29:17
Du skal skære vædderen ud, vaske dens indvolde og dens skanke og lægge det på de udskårne stykker og på dens hoved;
29:18
så skal du brænde hele vædderen på alteret. Det er et brændoffer for Herren, en liflig duft, et offer for Herren.
29:19
Så skal du tage den anden vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne på vædderens hoved,
29:20
og du skal slagte den. Du skal tage noget af blodet og stryge det på Arons højre øreflip og på hans sønners højre øreflip og på deres højre tommelfinger og deres højre storetå, og resten af blodet skal du stænke på alteret hele vejen rundt.
29:21
Du skal tage noget af blodet på alteret og af salvningsolien og stænke det på Aron og hans klæder og ligeledes på hans sønner og deres klæder. Så er han og hans klæder hellige og ligeledes hans sønner og deres klæder.
29:22
Af vædderen skal du tage fedtet, fedthalen, det fedt, der dækker indvoldene, leverlappen, de to nyrer med fedtet på dem og det højre lårstykke, for det er en indsættelsesoffervædder.
29:23
Og du skal tage et rundt brød, et ringformet oliebrød og et fladbrød fra kurven med de usyrede brød, som står for Herrens ansigt.
29:24
Læg det alt sammen i hænderne på Aron og hans sønner og lad dem foretage svingningen med det for Herrens ansigt.
29:25
Så skal du tage det igen og brænde det på alteret sammen med brændofferet, en liflig duft for Herrens ansigt, et offer for Herren.
29:26
Du skal tage bryststykket fra Arons indsættelsesoffervædder og foretage svingningen med det for Herrens ansigt; det skal være din andel.
29:27
Du skal hellige svingnings-bryststykket og afgifts-lårstykket, det som bliver svunget, og som bliver ydet som afgift fra indsættelsesoffervædderen, det som Aron og hans sønner skal have.
29:28
Det skal tilfalde Aron og hans sønner som en eviggyldig rettighed, de har hos israelitterne, for det er en afgift. Det skal være israelitternes afgift af deres måltidsofre, deres afgift til Herren.
29:29
Arons hellige klæder skal hans sønner bære efter ham, når de skal salves og indsættes.
29:30
I syv dage skal den af hans sønner, som bliver præst efter ham, bære dem, når han går ind i Åbenbaringsteltet for at gøre tjeneste i helligdommen.
29:31
Du skal tage indsættelsesoffervædderen og koge kødet på et helligt sted.

Tredje Mosebog Kapitel 1
1:1
Herren kaldte på Moses og talte til ham fra Åbenbaringsteltet. Han sagde:
1:2
Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen af jer vil bringe Herren en gave, skal den gave, I bringer, være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg.
1:3
Hvis den gave, han bringer, er et brændoffer, og den tages fra hornkvæget, skal det være et lydefrit handyr. Han skal bringe det hen til indgangen til Åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for Herrens ansigt.
1:4
Han skal lægge sin hånd på brændofferdyrets hoved. Det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning.
1:5
Dernæst skal han slagte tyrekalven for Herrens ansigt, og præsterne, Arons sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
1:6
Så skal han flå brændofferdyret og skære det ud;
1:7
præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alteret og lægge brændet til rette på ilden,
1:8
og præsterne, Arons sønner, skal lægge stykkerne, også hovedet og nyrefedtet, til rette på brændet over ilden på alteret;
1:9
indvoldene og skankene skal han vaske i vand. Præsten skal bringe det alt sammen som brændoffer på alteret, et offer, "en liflig duft for Herren".
1:10
Hvis den gave, han bringer som brændoffer, tages fra småkvæget, fra fårene eller gederne, skal det være et lydefrit handyr.
1:11
Han skal slagte det for Herrens ansigt ved alterets nordside, og præsterne, Arons sønner, skal stænke dets blod på alteret hele vejen rundt.
1:12
Så skal han skære det ud, også hoved og nyrefedt, og præsten skal lægge det til rette på brændet over ilden på alteret;
1:13
indvoldene og skankene skal han vaske i vand. Præsten skal ofre det alt sammen og brænde det på alteret; det er et brændoffer, et offer, en liflig duft for Herren.
1:14
Hvis hans gave til Herren er et brændoffer af fugle, skal han bringe en turteldue eller en dueunge som sin gave.
1:15
Præsten skal bringe den hen til alteret og knibe dens hoved af og brænde det på alteret. Han skal presse dens blod ud på alterets side,
1:16
fjerne dens kro med indhold og kaste det øst for alteret, hvor fedtasken ligger,
1:17
og rive dens vinger løs uden at rive dem af. Så skal præsten brænde den på alteret på brændet over ilden. Det er et brændoffer, et offer, en liflig duft for Herren.

Tredje Mosebog Kapitel 7
7:1
Dette er loven om skyldofferet. Det er højhelligt.
7:2
Skyldofferdyret skal slagtes på det sted, hvor man slagter brændofferdyret, og blodet skal stænkes på alteret hele vejen rundt.
7:3
Alt fedtet fra det skal ofres, fedthalen, det fedt, der dækker indvoldene,
7:4
de to nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne, og leverlappen, som skal skæres af sammen med nyrerne.
7:5
Præsten skal brænde det på alteret som et offer til Herren; det er et skyldoffer.

Tredje Mosebog 7:14
Af hele gaven skal han bringe et brød af hver slags som afgift til Herren; det skal tilfalde den præst, som stænker måltidsofferdyrets blod på alteret.

"HERREN" HAR BRUG FOR HVER ENESTE DRÅBE FLOD FRA BLODOFRINGEN:
Tredje Mosebog 7:27
Enhver, der spiser blod, det menneske skal udryddes fra sit folk.

Her er det nødvendigt med yderligere blodofring for at fjerne forbandelsen, spedalskhed, som jehova har forårsaget:
Tredje Mosebog 14:34

Når I kommer ind i Kana'an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i det land, I ejer, blive angrebet af spedalskhed,
14:49
For at rense huset for synd skal han tage to fugle, cedertræ, karminrødt garn og isop.
14:50
Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand.
14:51
Så skal han tage cedertræet, isoppen, det karminrøde garn og den levende fugl og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og stænke det syv gange på huset.
14:52
Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, cedertræet, isoppen og det karminrøde garn,
14:53
og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde skaffer han huset soning; så er det rent.
14:54
Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv,
14:55
spedalskhed på tøj og huse,
14:56
hævelse, udslæt og lyse pletter,
14:57
til belæring om, hvornår noget er urent, og hvornår det er rent. Det var loven om spedalskhed.

Flere eksempler på jødiske blodofringer til Jehova:
Tredje Mosebog 8:14-32
Tredje Mosebog 9:1-24
Tredje Mosebog 14:1-5
Tredje Mosebog 14:12-28
Tredje Mosebog 23:12-21
Fjerde Mosebog 19:1-7

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN


free web stats