Nazaræeren: Den værste synder af dem alle


Kristne tror, at nazaræeren er et perfekt, fredeligt, kærligt, helbredende og forstående væsen. De fleste er for dovne til at læse faktaene. Bibelen er muligvis den mest købte bog, men det er den mindst læste.

Nazaræeren var efterladen, ugidelig og doven. Han arbejdede aldrig som alle andre.
Han nassede og levede af andres arbejde og anstrengelser.
Han var en uforskammet og utaknemmelig gæst, der fornærmede sine værter.
Han STJAL og beordrede andre til det samme.
Han bifaldte og fortalte for MORD.
Han er en af de største hyklere, der nogensinde har eksisteret.

De syv dødssynder:

Lukasevangeliet 10:38-42
38 Men det skete, medens de vare på Vandring, gik han ind i en Landsby; og en Kvinde ved Navn Martha modtog ham i sit Hus.
39 Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte på hans Tale.
40 Men Martha havde travlt med megen Opvartning; og hun kom hen og sagde: "Herre! bryder du dig ikke om, at min Søster har ladet mig opvarte ene? Sig hende dog, at hun skal hjælpe mig."
41 Men Jesus svarede og sagde til hende: "Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting;
42 men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende." 

Enhver, der ikke elsker ham mere end deres egne forældre er ham ikke værd. Hvad skete dig med ær din far og mor? Her placerer nazaræeren sig selv over sine tilhængeres familiemedlemmer, hvilket, IGEN, indikerer hovmod og ekstrem arrogance:

Matthæusevangeliet 10:37
37 Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd; 

Glæden ved at blive masseret med dyr salve var vigtigere end at sælge salven og give pengene til de fattige.

Markusevangeliet 14:3-7
3 Og da han var i Bethania, i Simon den spedalskes Hus, kom der, medens han sad til Bords, en Kvinde, som havde en Alabastkrukke med ægte, såre kostbar Nardussalve; og hun sønderbrød Alabastkrukken og udgød den på hans Hoved.
4 Men der var nogle, som bleve vrede hos sig selv og sagde: "Hvortil er denne Spilde af Salven sket? 
5 Denne Salve kunde jo være solgt for mere end tre Hundrede Denarer og være given til de fattige." Og de overfusede hende. 
6 Men Jesus sagde: "Lader hende være, hvorfor volde I hende Fortrædeligheder? Hun har gjort en god Gerning imod mig.
7 De fattige have I jo altid hos eder, og når I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid. 

Nazaræeren kalder andre mennesker "hunde" og "svin", hvilket indikerer, at de er langt under ham:

Matthæusevangeliet 7:6
6 "Giver ikke Hunde det hellige, kaster ikke heller eders Perler for Svin, for at de ikke skulle nedtræde dem med deres Fødder og vende sig og sønderrive eder."

Han udtalte, at han var "mere" end Jonas og Salomon:

Matthæusevangeliet 12:41-42
41 Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end Jonas. 
42 Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon.

Lukasevangeliet 9:59-62
59 Men han sagde til en anden: "Følg mig!" Men denne sagde: "Herre! tilsted mig først at gå hen at begrave min Fader."
60 Men han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og forkynd Guds Rige!"
61 Men også en anden sagde: "Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus."
Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som lægger sin Hånd på Ploven og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige."

Der er så mange flere skrifter, der åbenlyst blotlægger nazaræerens misundelige og fortørnede karakter. Disse er angivet i denne artikel.

Matthæusevangeliet: 11:20-24
20 Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig:
21 "Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig i Sæk og Aske.
22 Men jeg siger eder: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på Dommens Dag end eder.
23 Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven stående indtil denne Dag.
24 Men jeg siger eder: Det skal gå Sodomas Land tåleligere på Dommens Dag end dig."

Nazaræeren er evigt fordømmende, fornærmende og truende mod andre:

Matthæusevangeliet: 23:33
33 "I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?"

Markusevangeliet: 3:5
5 Og han så omkring på dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: "Ræk din Hånd ud!"

Johannesevangeliet: 2:15
15 Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev dem alle ud af Helligdommen, både Fårene og Okserne, og han spredte Vekselerernes Småpenge og væltede Bordene.

I ovenstående vers, fordømmer nazaræeren grådighed og indtjening af penge i templet, men ud fra hans handlinger og krav, er nazaræeren den grådigste af dem alle.

Nazaræeren gør det klart, at han kommer for at bringe krig på Jorden og konflikter, had og fjendskab blandt familiemedlemmer; at opløse familiens enhed og hjem:
Matthæusevangeliet 10:34-36
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
36 og en mand får sine husfolk til fjender.

Han viste utålmodighed og irritation ved tilstædeværelsen af far, hvis barn ikke kunne tale, der spurgte ham om hjælp. Hans personlige tid og energi var vigtigere end at bruge et par sekunder på at hjælpe et lille, handicappet barn. Han fornærmede også sine disciple og dem omkring ham, da han svarede på deres bøn om hjælp.

Mark 9: 19
19 "O du vantro Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg tåle eder? Bringer ham til mig!"

På sabbatten tilranede ham og hans disciple sig en landmands majs. Da han blev spurgt, hvorfor han overtrådte loven ved at spise på sabbatten, begrundede han tyveriet ved at kalde sig selv "Herre over Sabbatten".

Lukasevangeliet: 6:1-5
1 Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og spiste. 
2 Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre på Sabbaten?" 
3 Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig, han og de, som vare med ham? 
4 hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden Præsterne alene."
55 Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten."

Nazaræerens ladhed og griskhed førte ofte til mere tyveri:
Han sendte to disciple ud for at sjæle et æsel og et føl. Han tænkte ikke på, hvilke konsekvenser det ville have for ejerne, hvis han stjal dem. Ud over at stjæle, tør nazaræeren ikke selv at gå hen og stjæle dyrene. I stedet beordrer han andre til at gøre det.

Lukasevangeliet: 19:29-35
29 Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, som kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde:
30 "Gå hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og løser det, og fører det hid! 
31 Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: Herren har Brug for det." 
32 Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem. 
33 Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?" 
34 Og de sagde: "Herren har Brug for det."
35 Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus sætte sig derpå.

Matthæusevangeliet: 15:1-20
1 Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige:
2 "Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, når de holde Måltid."
19 Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhånelser. 
20 Det er disse Ting, som gøre Mennesket urent; men at spise med utoede Hænder gør ikke Mennesket urent."

Markusevangeliet: 7:1-9
1 Og Farisæerne og nogle af de skriftkloge, som vare komne fra Jerusalem, samle sig om ham.
2 Og da de så nogle af hans Disciple holde Måltid med vanhellige, det er utoede, Hænder 
3 thi Farisæerne og alle Jøderne spise ikke uden at to Hænderne omhyggeligt, idet de fastholde de gamles Overlevering; 
4 og når de komme fra Torvet, spise de ikke uden først at tvætte sig; og der er mange andre Ting, som de have vedtaget at holde, Tvætninger af Bægere og Krus og Kobberkar og Bænke, 
5 så spurgte Farisæerne og de skriftkloge ham ad: "Hvorfor vandre dine Disciple ikke efter de gamles Overlevering, men holde Måltid med vanhellige Hænder?" 
6 Men han sagde til dem: "Rettelig profeterede Esajas om eder, I Hyklere! som der er skrevet: "Dette Folk ærer mig med Læberne, men deres Hjerte er langt borte fra mig.
7 Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud."
8 I forlade Guds Bud og holde Menneskers Overlevering."
9 Og han sagde til dem: "Smukt ophæve I Guds Bud, for at I kunne holde eders Overlevering."

Lukasevangeliet 5:33-35
33 Men de sagde til ham: "Johannes's Disciple faste ofte og holde Bønner og Farisæernes ligeså; men dine spise og drikke?"
34 Men Jesus sagde til dem: "Kunne I vel få Brudesvendene til at faste, så længe Brudgommen er hos dem?
35 Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem; da skulle de faste i de Dage." 

Han var kendt som en frådser og dranker.

Lukasevangeliet 7:34
34 Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og I sige: Se, en Frådser og en Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! 

Nazaræeren var vred, da hans kilder til gratis måltider ikke var let tilgængelige. Han forbandede engang et figentræ for ikke at have frugt. Træet døde.

Markusevangeliet 11:12-14, 20-22
12 Og den følgende Dag; da de gik ud fra Bethania, blev han hungrig.
13 Og da han så et Figentræ langt borte, som havde Blade, gik han derhen, om han måske kunde finde noget derpå, og da han kom til det, fandt han intet uden Blade; thi det var ikke Figentid. 
14 Og han tog til Orde og sagde til det: "Aldrig i Evighed skal nogen mere spise Frugt af dig!" Og hans Disciple hørte det.
20 Og da de om Morgenen gik forbi, så de, at Figentræet var visnet fra Roden af.
21 Og Peter kom det i Hu og siger til ham; "Rabbi! se, Figentræet, som du forbandede, er visnet."
22 Og Jesus svarede og siger til dem: "Haver Tro til Gud!

Lukasevangeliet: 8:1-3
1 Og det skete i Tiden derefter, at han rejste igennem Byer og Landsbyer og prædikede og forkyndte Evangeliet om Guds Rige, og med ham de tolv 
2 og nogle Kvinder, som vare helbredte fra onde Ånder og Sygdomme, nemlig: Maria, der kaldes Magdalene, af hvem syv onde Ånder vare udfarne;
3 og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, som tjente dem med, hvad de ejede. 

*Der er slettede passager i Markusevangeliet. Nazaræeren havde samleje med en af sine disciple, mens de andre sov i haven før hans korsfæstelse.

Lukasevangeliet: 19:27
27 Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!" 

Lukasevangeliet: 12:47
47 Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug; 

Matthæusevangeliet 5
1 Men da han så Skarerne, steg han op på Bjerget; og da han havde sat sig, gik hans Disciple hen til ham,
2 og han oplod sin Mund, lærte dem og sagde: 
3 "Salige ere de fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres.

Lukasevangeliet: 10:38-42
Matthæusevangeliet: 10:37
(se ovenstående skrifter)

Matthæusevangeliet: 5:4
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

Matthæusevangeliet: 8:21-22
21 Men en anden af Disciplene sagde til ham: "Herre! tilsted mig først at gå hen og begrave min Fader."
22 Men Jesus siger til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!"

Matthæusevangeliet: 5:4
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

"Sagtmodig" betyder "ydmyg." Læs ovenstående afsnit med skrifter, der afslører nazaræerens hovmod og arrogance.

Matthæusevangeliet: 5:6
Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes.

Nazaræeren fortaler og fremmer åbent kaos og lovløshed. Disse uetiske, selvmorderiske og antilivsagtige lærdomme har undermineret og ødelagt retssystemer, hvilket resulterer i afstraffelse af offeret, mens kriminelle belønnes, og deres adfærd opmuntres. Slutresultatet er civilisationens kollaps. Enhver art, der ikke forsvarer sig selv, vil ende med at uddø. Hvis den menneskelige krop ignorerede invaderende bakterier og vira, ville næsten alle mennesker dø på mindre end en dag. Dette er antilivsagtige lærdomme, der er beregnede til at ødelægge menneskeliv.

Matthæusevangeliet: 5:38-44
38 I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand.
39 Men jeg siger eder, at I må ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag på din højre Kind, da vend ham også den anden til!
40 Og dersom nogen vil gå i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da også få Kappen! 
41 Og dersom nogen tvinger dig til at gå een Mil, da gå to med ham! 
42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil låne af dig.
43 I have hørt, at der er sagt: Du skal elske din Næste og hade din Fjende.
44 Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder, 

Matthæusevangeliet: 5:7
Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.

Nazaræeren var alt andet end "bamhjertig". Han fordømmer, truer og fælder altid folk.

Matthæusevangeliet 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Nazaræeren var alt andet end "ren af hjertet".

Johannesevangeliet: 5:31
31 Dersom jeg vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd ikke sandt

Nazaræeren fortalte sine disciple, at de ikke ville dø inden hans genkomst:

Matthæusevangeliet: 16:28
28 Sandelig siger jeg eder, der er nogle af dem, som stå her, der ingenlunde skulle smage Døden, førend de se Menneskesønnen komme i sit Rige."

Johannes' Åbenbaring: 3:11
11 Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone.

Lukasevangeliet: 19:29-35
Lukasevangeliet: 6: 1-5
(se ovenstående)

Lukasevangeliet: 19:27
(se ovenstående)

Matthæusevangeliet: 5:19
19 Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige. 

Matthæusevangeliet: 5:9
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn. 

Matthæusevangeliet: 10:34-36
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
36 og en mand får sine husfolk til fjender.

Matthæusevangeliet: 5:10
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.
Nazaræeren fordømmer retfærdighed og modarbejdet det- se de andre skrifter på denne side.

Matthæusevangeliet: 5:11
11 Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld. 

Dette er et åbenlyst eksempel på nazaræerens had til menneskeheden.

Matthæusevangeliet: 19:12
12 Thi der er Gildinger, som ere fødte således fra Moders Liv; og der er Gildinger, som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!" 

En "gildning" er en kastreret mand; med andre ord, en mand med nosserne skåret af. Den katolske kirke kastrerede rutinemæssigt unge kordrenge for at forhindre deres stemmer i at gå i overgang.

Matthæusevangeliet: 5:29-30
29 Men dersom dit højre Øje forarger dig, så riv det ud, og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver kastet i Helvede. 
30 Og om din højre Hånd forarger dig, så hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme kommer i Helvede. 

Matthæusevangeliet: 8:30-32
30 Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin, som græssede.
31 Og de onde Ånder bade ham og sagde: "Dersom du uddriver os, da send os i Svinehjorden!"
32 Og han sagde til dem: "Går!" Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet. Intet individ i historien er blevet forsynet med flere undskyldninger. Fordrejning og direkte at lyve om det, dette væsen underviste i og gjorde er almindeligt blandt dem, der er vildledte, sympatiske og/eller bare dumme i nakken.

Mange hævder, at dette væsen aldrig har eksisteret og/eller er ligegyldigt. Folk, der fastholder disse meninger er så vildledte som dem, der tror, at nazaræeren var et retfærdigt individ. Det er irrelevant, hvorvidt dette væsen fysisk eksisterede eller ej. Virkningerne dette væsen har haft på menneskeheden har gennemsyret alle aspekter af samfundet, som de fleste af os bor i. Der er millioner og atter millioner, som tilbeder denne skabning og utrætteligt fremmer ham på alle niveauer. Konsekvenserne dette væsen har haft på menneskeheden er forfærdelige. Næsten alle krige, der har været, blev udkæmpet af højrehåndsreligiøse årsager. Millioner og atter millioner har svære psykiske lidelser og hæmninger, der forhindrer dem i at leve et sundt og normalt liv.

Den sørgeliste liste over forbrydelser, der er blevet begået mod menneskeheden på grund af dette individ, bliver ved og ved.

Det er ligegyldigt, om dette væsen er en myte eller fysisk eller historisk eksisterede. Væsenet er en realitet i forhold til alle de kæmpe uretfærdigheder og værker, der har holdt os ALLE tilbage i århundreder. Dette væsen må destrueres.
Dem, der tager stilling til personlige rettigheder og frihed kæmper uophørligt mod kristne i retten, da kristne utrætteligt og fanatisk arbejder på at fratage hver eneste mand, kvinde og barn deres frihed og liv.

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN

free web stats